Viisas elämä

P. D. Ouspensky

Pjotr Demianovits Ouspensky (1878-1947) oli arvostettu venäläinen intellektuelli, matemaatikko ja journalisti. Jo ensimmäisissä kirjoissaan The Fourth Dimension (1909), Tertium Organum (1912) ja A New Model of the Universe (1914) hän osoitti merkittävyytensä laaja-alaisena ajattelijana, joka ennakoi monia 1900-luvun filosofian, psykologian ja uskonnon avainkysymyksiä.
Ennen ensimmäistä maailmansotaa Ouspensky matkusti Egyptiin ja Aasiaan etsimään “syvempää todellisuutta”, opetusta tai salattua tietoa, joka avaisi kriittiselle nykyihmiselle tien uudenlaiseen tietoisuuteen. Tavatessaan G. I. Gurdjieffin (tämän kirjan “G:n”) Moskovassa 1915 Ouspensky tunsi löytäneensä etsimänsä. Seuraavat vuodet hän opiskeli intensiivisesti Gurdjieffin johdolla ja oli tämän tärkein oppilas ja keskustelukumppani.
Kaksikymmenluvun alussa Ouspensky muutti Englantiin ja vietti myöhemmin pitkiä aikoja myös Yhdysvalloissa. Hänen tunnetuin teoksensa, Sirpaleita tuntemattomasta opetuksesta (In Search of the Miraculous: Fragments of an Unknown Teaching), on kuvaus kahdeksan vuoden kokemuksista Gurdjieffin kanssa ja ainutlaatuinen johdanto tämän opetuksiin. Kirja sai myös Gurdjieffin itsensä siunauksen. Se julkaistiin ensi kerran vasta vuonna 1949, kaksi vuotta Ouspenskyn kuoleman jälkeen.