Viisas elämä

Jon Kabat-Zinn

Tohtori Jon Kabat-Zinn on Massachusettsin yliopistollisen sairaalan stressiklinikan perustaja ja johtaja sekä Massachusettsin yliopiston sairauksia ehkäisevän lääketieteen yksikön apulaisprofessori. Kabat-Zinn on myös Fetzer Instituten jäsen. Hänen päätutkimusaiheitaan ovat mielen ja kehon vuorovaikutus paranemisessa ja tietoiseen ja hyväksyvään läsnäoloon pohjautuvien meditaatioharjoitusten käyttö kroonisesta kivusta ja stressiin liittyvistä sairauksista kärsivien ihmisten hoidossa sekä erilaisessa yhteiskunnallisessa työssä.

Vuonna 1992 Kabat-Zinn kollegoineen perusti Massachusettsissa sijaitsevan Worcesterin kaupungin keskustaan stressiklinikan, jonka hoidollisena lähtökohtana oli potilaiden tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon lisääminen ja joka oli suunnattu pääasiallisesti pienituloisille ja vähemmistöryhmille. Hän johtaa myös Massachusettsin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, Massachusettsin rikosoikeuden valiokunnan ja Massachusettsin kriminaalihuoltolaitoksen yhteistä ohjelmaa, jossa tietoisen läsnäolon harjaannuttamista kokeillaan vankien hoidossa riippuvuuksien, itsetuhoisen käyttäytymisen, väkivaltaisuuden ja rikosten uusimisen vähentämiseksi. Aikaisemmin Kabat-Zinn on työskennellyt tuomarien, katolisten pappien, olympiatason urheilijoiden (vuoden 1984 olympialaisten miesten soutujoukkueen) ja terveydenalan ammattilaisten parissa tietoisuuden kehittämiseksi.

Kirjailijan kuva © Naushon Kabat-ZinnKirjat

Olet jo perillä

Täyttä elämää

Kehon ja mielen viisaus

Kotiinpaluu

Tietoinen läsnäolo maailmassa

Jokapäiväiset ilonaiheet

Kutsu Tietoisen läsnäolon harjoittamiseen + cd

Mindfulness